Kompletné služby v oblasti

BOZP 

Kontaktné informácie

 

Ing. Ladislav Slaný

 

Valová, Piešťany

92101

 

Mobil: 0908 449 038

 

Email: info@bozpskolenia.eu

 

Web:

www.bozpskolenia.eu

 

ICO: 34026266

DIC: 1032005315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 bozpskolenia.eu  

Ing. Ladislav Slaný

Školenia BOZP, Bezpečnostno Technická služba, Poradenstvo v BOZP, Autorizovaný bezpečnostný Technik, Koordinácia BOZP na stavbách, Poradenstvo v oblasti manipulačnej a zdvíhacej techniky.

.

 

 

Táto stránka bola založená za účelom prezentácie mojej firmy zaoberajúcej sa bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP) pre zamestnávateľov, SZCO a širokej verejnosti.

 

Moju činnosťou ABT vykonávam dodávateľským spôsobom v rôznych organizáciách ktoré spolu

 zamestnávajú viac ako 3000 zamestnancov.

 

V roku 2006 som medzi prvými získal osvedčenie na výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) a zároveň som rozšíril moje služby o vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti stavieb.

 

Na všetky činnosti mam oprávnenia Národného Inšpektorátu Práce.

 

Vykonávam nasledovne činnosti:

 

Školenia BOZP, PO

- Vedúci zamestnanci a ostatní zamestnanci.

- Vodiči s povolania a referenti

- Odborná príprava, AOP, opakovacie oboznamovanie obslúh motorových vozíkov

- Odborná príprava, AOP, opakovacie oboznamovanie obslúh stavebných strojov

- Odborná príprava, AOP, opakovacie oboznamovanie montážnikov a demontážnikov lešenárskej techniky

- Autorizovaný bezpečnostný technik

- Bezpečnostná technická služba v oblasti BOZP

- Ako technik požiarnej ochrany zabezpečujem služby v ochrane pred požiarmi

- Poradenstvo v Oblasti BOZP.

- Koordinácia BOZP na stavbách

- Poradenstvo v oblasti manipulačnej techniky a logistiky

- Poradenstvo v oblasti zdvíhacích zariadení, závesných prostriedkov